Project Overview

Epen aan Zet: Data als motor voor zelfsturing

Wat?

In opdracht van de Zelfsturingsgroep Epen en de gemeente Gulpen-Wittem, maakten Bernwood & Steinward een datastory op basis van de data uit een inwonersenquête over leefbaarheidsthema’s in het dorp Epen. Deze enquête vormde de start van een traject gericht op zelfsturing voor de inwoners, zodat ze zelf meer richting kunnen geven aan beleid dat ontwikkeld wordt voor hun dorp.

De vraag

Visualiseer de resultaten van de enquete, maak ze inzichtelijk en begrijpelijk én zorg ervoor dat mensen hierdoor geïnspireerd worden om betrokken raken bij de zelfsturingsinitiatieven in Epen.

De uitwerking

De enquête is  gevisualiseerd aan de hand van 218 bolletjes, die de 218 geldige respondenten vertegenwoordigen. Elke respondent kon in het onderzoek per thema en vraag aangeven of hij/zij het oneens of eens was. Als men het oneens was, vulde men een ‘1’ in en was men het eens, dan werd er een ‘5’ aangekruist. Deze scores hebben een kleur gekregen, variërend van donkerrood (oneens) tot donkergroen (eens). De scores zijn per thema en vraag gerangschikt.

Daarnaast konden de deelnemers aan de enquête ook tekstuele opmerkingen plaatsen, aansluitend op het thema en de vraag. Ook deze zijn geanalyseerd en vervolgens in een context geplaatst, zodat ze echt betekenis kregen voor het totaalplaatje.

De datastory is vormgegeven als uitvouwbare poster, die huis-aan-huis verspreid is in Epen. Op de cover van de poster zien we de datavisualisatie en op de achterzijde de tekstuele context.

Screencap_datastory_epen

Screencap_datastory_epen2